Shahijahan Hotel & Restaurant- Sonmarg Kashmir Hotel pics

Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway

The Taj Regidency Hotel & Restaurant- SriNagar Hotel pics

Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway Trolltunga, Norway